بایگانی دسته‌ی:

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی عسلویه

به اطلاع می‌رساند، نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی عسلویه در محل نمایشگاه بین‌المللی پارس جنوبی برگزار می‌شود. نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمی عسلویه یکی از مهمترین رویدادهای صنعتی و تجاری منطقه پارس جنوبی در حوزه صنعت نفت كه سالانه با حضور جمع كثيری از تامین‌کنندگان محصولات و خدمات در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و […]

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی شیوه بسیار کارآمد بوده که در کوتاهترین زمان ممکن جهت تخریب سطح مقطع بتنی ، حذف پوشش ها و لایه های رنگی ، فاقد معایب و مشکلات سایر روش ها مورداستفاده قرار میگیرد.حذف پوشش ها و وضعیت لایه های رنگ قدیمی از ساختمان حذف لایه های قدیمی رنگ […]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب بتن و ترمیم

ﺣﺬف ﺑﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﯾﮑﯽ از ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ، ﻋﺮض ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﭘﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 1000 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﺳﭙﺲ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺣﺬف ﺑﺘﻦ (ﭘﯿﮑﻮر،ﻫﯿﻠﺘﯽ و…) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ […]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب و ترمیم بتن

زﺑﺮ ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺳﯿﻠﻮ ﺑﺘﻨﯽ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺮﺟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮش ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺘﻦ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺘﻦ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﯾﺎ دﭼﺎر ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﺟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه […]

کنفرانس معرفی محصولات کامات

پس از رایزنی های متعدد با شرکت کامات آلمان برآن شدیم کنفرانسی را در جهت معرفی هر چه بیشتر محصولات کامات در ایران بر پا کنیم . بدین منظور کنفرانسی را در اواخر فروردین ۹۵ با دعوت و حضور شرکت های دولتی نفتی برگذار کردیم . در این کنفرانس صحبت هایی در مورد شرکت کامات […]

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد فرصت بسیار مغتنمی بود تا شرکتهای فعال در این […]

نمایشگاه BAUMA مونیخ آلمان

مایشگاه Bauma مونیخ آلمان | ۲۰۱۶ Bauma تاریخ برگزاری : ۲۳-۲۹ فروردین ۹۵ . مکان برگزاری : شهر مونیخ ، کشور آلمان نمایشگاه BAUMA مونیخ آلمان نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ساختمانی و معدنی در آلمان که با نام Bauma شناخته گردیده و در شهر مونیخ این کشور برگزار می گردد در یک کلام نمایشگاه […]

۲۳ نمایشگاه بین المللی نفت تهران

۲۳ نمایشگاه بین المللی نفت تهران به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای صنعتی و تجاری ایران در حوزه نفت که سالانه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد. این نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی بود تا شرکتهای فعال در این صنعت دستاوردها […]

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی جزیره زیبای کیش

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی جزیره زیبای کیش : از جمله شرکت پترومکانیک خاورمیانه از تاریخ ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه در جزیره زیبای کیش شروع به فعالیت نمود . شرکت پترو مکانیک خاورمیانه با ارائه محصولات و خدمات خود از جمله نمایش انواع پمپ ها و جت ماشین و واترجت های […]

نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان

نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان | Ninth-Exhibition-Specialty-Equipment-Industry-Oil به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار می شود . شرکت ها، صنعتگران و مراکز علمی و پژوهشی علاقمند برای شرکت در نهمین نمایشگاه […]