جلیقه محافظ اپراتور واترجت فشاربالا tst

این جلیقه بسیار راحت می باشد. همچنین از نقاط جلویی و پشتی بدن محافظت می کند و
بیرون این جلیقه دافع آب و هرگونه کثیفی می باشد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo