بایگانی دسته‌ی: بلاگ

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی

استفاده از واترجت صنعتی در صنایع عمرانی شیوه بسیار کارآمد بوده که در کوتاهترین زمان [...]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب بتن و ترمیم

ﺣﺬف ﺑﺘﻦ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﯾﮑﯽ از ﭘﻞ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺮاه ، ﻋﺮض ﭘﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ [...]

کاربردهای واترجت فوق فشار قوی در تخریب و ترمیم بتن

زﺑﺮ ﮐﺮدن دﯾﻮار ﺳﯿﻠﻮ ﺑﺘﻨﯽ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ [...]

کاربردهای جت واش و دستگاه های واترجت

رنگ زدایی ، زنگ زدایی، عایق برداری ( Water Blasting ) ، پلاستیک زدایی ، لاستیک زدایی [...]

کاربرد پمپ پلانجری در تزریق آب در چاه های نفت

تزریق آب در چاه نفت | WATER RE-INJECTION یکی از کاربردهای پمپ های پلانجری KAMAT تزریق آب در [...]

2 دیدگاه

پمپ فشار قوی در صنایع شیمیایی

پمپ فشار قوی کامات در صنایع مختلف از جمله نفت گاز، صنایع شیمیایی … جهت [...]

واتر بلاست

واترجت در صنایع دریایی و کشتیرانی ( واتر بلاست )  نمونه ای از تولیدات کامات دستگاه [...]

صنایع فولاد

مپ های دی اسکیلینگ | DESCALING PUMPS و کاربرد آن در مجتمع های فولاد  پمپ [...]

صنایع هیدرولیک و معادن زغال سنگ

استخراج معادن ذغال سنگ سالهاست که KAMAT درحال طراحی و ساخت پمپ های پلانجری و ایستگاه های [...]

تمیزکاری مبدل های حرارتی

تمیزکاری مبدل های حرارتی و نقش واترجت :  در صنایع غذایی، تمیز کردن مبدل های [...]