شرکت پترو مکانیک خاورمیانه در طول بیش از یک دهه فعالیت خود ، تجربه فعالیت با شرکت های معتبر زیادی را در سرتاسر جهان با خود به همراه دارد . لیکن به دلیل گذشت زمان و تغییر تقاضای بازار و همچنین شناخت بیشتر این مجموعه از بازار های هدف و تغییرات در بازار ارزی و فروش کشور ، این مجموعه ، در نهایت پس از داشتن فعالیت و همکاری با شرکت های مختلف هم اکنون در حال همکاری و اخذ گواهینامه با شرکت های ذیل گردیده است .