واترجت آب گرم  قابلیت پاشش آب داغ تا دمای ۹۵ درجه سانتیگراد را دارا میباشند . این قابلیت برای محیط هایی که در آن روغن و چربی یافت میشود، قدرت پاک کنندگی را بسیار افزایش میدهد .

همچنین میتوان از واترجت های آب داغ برای محیط هایی که نیاز به پاک کنندگی بهداشتی در آن حس میشود(بیمارستانها و مراکز درمانی) نیز استفاده کرد.

این سیستم ها میتوانند آب را تا فشار کاری ۸۰۰ بار گرم کنند. بدیهی است در فشار های بالاتر ، سیستم بدون استفاده از آب گرم نیز قادر به پاک سازی و چربی زدایی از محیط میباشند.

سیستم های واترجت آب داغ پترو مکانیک در دو مدل ترولی و تریلی در دسترس هستند .