پمپ پلانجری (plunger pump) چیست برای دانشتن این موضوع  باید بدانیم که پلانجر در پمپ های پلانجری منتقل کننده نیرو به سیال می باشد به عبارت دیگر انرژی مکانیکی را به سیال منتقل نموده و فشار آن را بالا می برد .

پلانجر به  crosshead متصل بوده و همان حرکت خطی crosshead را دارد. crosshead نیز به مجموعه گیربکس متصل بوده  و نیروی محرکه مجموعه  معمولا توسط یک الکتروموتور و یا موتور دیزل تامین می شود.
پلانجر استوانه ای شکل بوده و معمولا از جنس هایی با مقاومت در برابر سایش مانند سرامیک و یا فلز تنگستن کارباید ساخته می شود. حرکت رفت و برگشتی پلانجر در داخل پمپ هِد (pump head) منجر به عمل مکش(Suction)  و تخلیه (Discharge) می شود.

پمپ پلانجری
پمپ پلانجری