آپرون محافظ اپراتور واترجت برند tst

تمام قسمت هاي آپرون داراي قابليت محافظت

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی

از آب واترجت مي باشد و جايگزين مناسبي براي محيط هاي گرم است.

TST-logo