جلیقه و آپرون محافظ اپراتور واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

ترکیبى از جلیقه و آپرون با وجود آزادى حرکت و راحتى مناسبى که دارد در عین حال حفاظت موثر و کاملى از تمام نقاط جلویى بدن تامین مى نماید.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo