ست لباس گاما محافظ اپراتور واترجت تا فشار ۳۰۰۰ بار TST

ست لباس کامل گاما شامل شلوار ، ژاکت و محافظ دست به صورت دوتکه بوده که ایمنی بسیار بالایی توام با راحتی اپراتور را فراهم می کند. درصورت نیاز مشتري شلوار ، ژاکت و محافظ دست به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می باشد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo