شلوار محافظ اپراتور واترجت برند tst

شلوار محافظ داراي بند كمرقابل تنظيم براي تناسب بهترمي باشد.همچنين اين شوار داراي جزئيات كاربردي نظير جيب چاقو، جيب برروي قسمت پا و بند كمردوبل مي باشد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo