شلوار محافظ اپراتور واترجت فشاربالا تا ۳۰۰۰ بار TST

این لباس در  ین اپراتورهایى که حرکت زیادى روى زمین نردبان یا محیط هاى نا هموار دارند بسیار مورد استقبال بوده و بسیار راحت میباشد

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo