شوینده و تمیزکننده لباسهای واترجت گریس پاک کن

بدیهی است لباسهای ایمنی واترجت بعد مدتی کثیف و از لحاظ بهداشتی غیر قابل استفاده میشوند. و یا اپراتورها در مکانهایی فعالیت خواهند داشت که امکان کار مداوم در آن محیط وجود ندارد.

تجهیزات جانبی در فراهم سازی شرایط قبل از شروع به فعالیت به اپراتورهای واترجت کمک شایانی میکند.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo