محافظ شلنگ فشار بالا واترجت برند tst

محافظ شلنگ فشار بالا واترجت برای ایمنی اپراتور در مقابل پارگی و شکستگی تجهیزات

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo