نگه دارنده شلنگ واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

بهترین راه براي امنیت اتصال شلنگ به پمپ و پدالی و یا اتصالات می باشد. نصب مناسب آن در مواقع پاره شدن شلنگ باعث جلوگیري از حرکت شلاقی شلنگ می شود.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo