واترجت صنعتی تریلر فشار بالا دایناجت UHP 220 2200/36

Working Pressure: 2200 bar

Max. Flow : 36 lit/min

Power input : 160 kW

Motor type: Diesel motor

Dimensions (L/W/H):467 x 197 x 218 cm

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی

DYNAJET-logo