پرده محافظتی واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

هنگامی مورد استفاده قرار می گیردکه نیاز به محافظت از تجهیزات حساس، ماشین آلات یا افراد از آب واترجت و براده ها و سوبات برگشتی و….. باشد. ِ

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی

 

دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo