پمپ پلانجری کامات مدل K100 A

نمایش قدرت: ۲۰۰۰ بار فقط با ۱۵ کیلو وات

پمپ پلانجری K100 تنها با ۱۵ کیلووات نیر قادر به ایجاد ۲۰۰۰ بار فشار کاری می باشد. این پمپ بسیار کوچک و جمع و جور تنها ۲۵ کیلوگرم وزن دارد.

kamat-logo