پمپ پلانجری کامات مدل k13000 3G

تمیزکاری مداوم ۲۴ ساعت ۷ روز هفته با ۱۳۰kW

پمپ پلانجری K13000 برای کار های نظیر تمیزکاری های صنعتی و عملیات های هیدرولیکی مداوم (۲۴ ساعت ۷ روز هفته) طراحی و تولید شده است.

حداکثر فشار ۳۰۰۰ بار     حداکثر دبی ۴۹۶ لیتر بر دقیقه

kamat-logo