پمپ پلانجری کامات مدل k18000 3G

تمیزکاری کارآمد سطوح بزرگتر با ۱۸۰kW

پمپ پلانجری K18000  برای تمیزکاری های صنعتی در مقیاس های بزرگ مناسب می باشد; برای این کار از دستگاه Surface Cleaner و یا ربات تمیزکننده بدنه کشتی Ship Hull Crawler استفاده می گردد;

حداکثر فشار ۳۵۰۰ بار     حداکثر دبی ۵۲۲ لیتر بر دقیقه

kamat-logo