پمپ پلانجری کامات مدل k25000 3G

تمیزکاری صنعتی و عملیات های هیدرولیکی با ۲۵۰kW

کارکرد در زمینه تمیزکاری های صنعتی و عملیات های هیدرولیکی از ویژگی های این پمپ می باشد این پمپ با توان ۲۵۰ کیلووات برای عملیات های مداوم (۲۴ ساعت ۷ روز هفته) طراحی و تولید شده است.

حداکثر فشار ۳۲۰۰ بار حداکثر دبی ۱۱۴۸ لیتر بر دقیقه

kamat-logo