پمپ پلانجری کامات مدل k55000 5G

پمپ پلانجری با ۵ پلانجر بدون نیاز به فشار ورودی

پمپ پلانجری K55000  توانایی پمپاژ سیال تا ۶۴۰ لیتر بر دقیقه را بدون فشار ورودی دارد; این پمپ به خصوص برای تمیزکاری های صنعتی با چندین اپراتور و عملیات های هیدرولیکی High Range بسیار مناسب می باشد.

حداکثر فشار ۳۵۰۰ بار     حداکثر دبی ۱۹۱۳ لیتر بر دقیقه

kamat-logo