پمپ پلانجری کامات مدل k9000 3G

با ۹۰kW سطوح کوچک به سرعت تمیز می گردد

پمپ پلانجری  K9000 در مقیاس های صنعتی کوچک کاربرد های بسیاری دارد; یکی از این کاربرد ها در تمیزکاری های صنعتی می باشد

حداکثر فشار ۳۱۰۰ بار      حداکثر دبی ۲۸۳ لیتر بر دقیقه

 

kamat-logo