پوتین اپراتور واترجت tst مدل ۳۰۰۰-BOOTS 3000

یکی از اعضای بدن انسان که همیشه در معرض خطر میباشد و وقوع حادثه برای آن محتمل است پا میباشد.

برای محافظت از پا تجهیزات مختلفی تعریف و طراحی شده که استفاده از آن در برابر واترجت ضروری و بسیار مفید میباشد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo