ژاکت همراه با محافظ دست اپراتور واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

ژاکت علاوه بر حفاظت موثر و کاملی که از جلوي بدن به عمل می آورد از گردن و شانه ها نیز محافظت می کند. همچنین حفاظت یکپارچه اي از دست ها را تامین مى نماید این مجموعه همراه با شلوار، کلاه محافظ 3000 ، وگیترز یا بوت 3000 بسیار  یده آل می باشد.

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo