اوال و محافظ دست اپراتور واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

این وسیله به صورت یکپارچه از کل بدن شامل پا، کمر ، دست وساعد محافظت میکند همچنین با وزن مناسبى که دارد قابلیت آزادى بالایى براى اپراتور در حرکت و انجام فعالیت ایجاد میکند یقه پلیمرى این تجهیز(نئوپرن) به طور مناسب از نفوذ آب از اطراف  ردن جلوگیرى می نماید

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo