دستکش هاى محافظ و ضد آب تا فشار500 بار

دست اپراتور در هنگام کار نزدیک ترین نقطه به نازل پاشش جت آب می باشد.

این خطر همیشه وجود دارد که در اثر برخورد آب فشار بالا با دست حادثه ای سهمگین را شاهد باشیم. لذا محافظت از دست با تجهیزات محافظ به عنوان امری ضروری توصیه میگردد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo