محافظ دست و بازو اپراتور واترجت برند tst

محافظ دست و بازو طوري طراحي شده است كه بتواند از مچ دست تا بالاي بازومحافظت به عمل بياورد

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo