محافظ سر اپراتور واترجت فشار بالا برند tst

محافظت از سر امری اجتناب ناپذیر است. هرگونه برخورد جت آب با سر میتواند تبعات جبران ناپذیری در پی داشته و موجب پشیمانی گردد.

لذا استفاده از تجهیزات محافظ سر به هنگام کار با سیستم های واترجت امری ضروری میباشد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo