محافظ شنگ واترجت فشار بالا تا ۳۰۰۰ بار TST

پارگی شلنگ هاي فشار بالا و یا شکست اتصالات حین کارکرد اپراتور بسیار محتمل است که نقاط حساس بدن مثل نواحی دور کم، بازو ها و گردن در معرض آسیب می باشند. جهت محافظت از این نواحی و براي ارتقا ایمنی اپراتور Protection Hose  یشنهاد می گردد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo