محافظ گردن اپراتور واترجت تا ۳۰۰۰ بار TST

محافظ گردن به عنوان مکمل محافظ سر ( Protection Head ( می باشد که از نقاط حساس
گردن مابین کلاه محافظ و لباس واترجت( مانند ژاکت، اورال،….) حفاظت به عمل می آورد.

 

دریافت اطلاعات محصول فارسی دریافت اطلاعات محصول انگلیسی
TST-logo