استاندارد زنگ زدایی برای سطوح فلزی

استاندارد زنگ زدایی برای سطوح فلزی

زنگ زدایی و تمیزکاری صنعتی در صنایع فلزی استاندارد های خاص خود را دارند . 

یکی از این استاندارد ها استاندارد زنگ زدایی برای سطوح فلزی شرکت همپل دانمارک میباشد . 

شرکت همپل یکی از شرکتهای تامین کننده معتبر در زمینه رنگهای صنعت کشتی سازی میباشد . 

شرکت کامات محصولات خود را با استانداردNACE5/SSPC-SP, 1995 ارائه کرده است .

درجه پاکسازی صنعتی بر اساس استاندارد NACE5/SSPC–SP12  به شرح ذیل است .

این درجات درکتابچه همپل منتشر شده است.

(عکس های مرجع پاکسازی توسط دستگاه واترجت کامات).

چهار استاندارد تعریف شده به شرح زیر می باشد:

WJ-4  (یک سطح پاکسازی بر اساس این استاندارد):

باید عاری از تمام زنگ زدگی ها، پوسیدگی های وپوشش های یکنواخت شده باشد.

WJ-3  (یک سطح پاکسازی بر اساس این استاندارد):

باید در هنگام پایان کار، یک سطح مات که حداقل ۲/۳ (دو قسمت از سه قسمت) سطح عاری از هرگونه زنگ زدگی است، قابل رویت باشد. (به جز پوسیدگی ها). در ۱/۳ باقی مانده (از رسوبات، زنگ زدگی ها و آلودگی هایی که وجود داشته)، باید به طور تصادفی پراکنده باشند.

WJ-2  (یک سطح پاکسازی بر اساس این استاندارد):

باید در هنگام پایان کار، یک سطح مات که حداقل ۹۵% سطحعاری از هر گونه زنگ زدگی هایی که قبلا وجود داشته و قابل رویت بوده است، باشد.۵% باقی مانده نیز (از رسوبات، زنگ زدگی ها و آلودگی هایی که وجود داشته)، باید به طور تصادفی پراکنده باشند.

WJ-1  (یک سطح پاکسازی بر اساس این استاندارد):

باید در هنگام پایان کار. تمام سطح عاری از هرگونه زنگ زدگی. پوسیدگی ها و آلودگی هایی که قبلا وجود داشته و قابل رویت بوده است، باشد. و یک سطح فلزی مات داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.